راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


درس اول عربی (مفرد)

بسم الله الرحمن الرحیم درس 1عربی • اسامی در عربی دو دسته تقسیم می شوند: • مذکر • مونث • مذکر: بی نشانه است(در حالت مفرد) برای مثال: نسیان،طالب • مونث:دارای حرف (ة) است، مانند: شجرة، لوحة و... • (هذه و تلک) برای اشاره به اسم های مونث به کار می روند. مانند: هذه طالبة • (هذا و ذلک) برای اشاره به اسم های مذکر به کار می روند. مانند: ذلک طالب موارد استفاده از مذکر: هذا( این ) ذلک( آن ) موارد استفاده از مونث: هذه( این ) تلک( آن ) "ذلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدیً لِلمُتَقینَ" بقره آیه2 "این است کتابی که در{حقانیت} آن شکی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است " سینا ملایریبرچسب ها:
منبع مطلب